Różnica pomiędzy działką, a nieruchomością

Nieruchomościami są:

  1. części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności
  2. budynki trwale z gruntem związane
  3. części takich budynków jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.Prawo wyróżnia:
  •   nieruchomości gruntowe (rolne),
  •   nieruchomości budynkowe,
  •   nieruchomości lokalowe,

Credit Karma Credit Report Działka jest natomiast najmniejszą jednostką powierzchni nieruchomości.

  • działka ewidencyjna stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu. To jednorodny pod względem prawnym oraz wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych obszar.
  • działka gruntu jest to ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.
  • działka budowlana to nieruchomość gruntowa przeznaczona na cele budowlane, powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej i urządzeń infrastruktury technicznej oraz odpowiednią wielkość i kształt by spełniać wymogi realizacji na niej obiektów budowlanych.