Udziały w częściach wspólnych nieruchomości

Prawo własności udziałów w nieruchomości.

  1. Jest wyrażony w ułamku, ułamek wyrażający ten udział powinien zostać określany w momencie kreowania lokalu.
  2. Jest nim stosunek powierzchni użytkowej lokalu z przynależnościami do powierzchni użytkowej budynku. Jeżeli w obrębie danej nieruchomości jest więcej budynków – należy w mianowniku podać powierzchnię wszystkich budynków.
  3.  Posiada następujące cechy:
  • ma charakter idealny wyrażony za pomocą ułamka,
  • ustawa określa sposób obliczania udziału i odpiadającego mu ułamka, po części będą miały zastosowanie inne przepisy określające tzw. przeliczniki powierzchni rzeczywistej na metry wieczysto-księgowe,
  • ułamek nie podlega woli stron, dopiero zmiana powierzchni lokalu lub całej nieruchomości pociąga za sobą samoczynną zmianę udziału,
  • błędy popełnione przy określaniu wielkości udziałów wymagają przeprowadzenia postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • w księgach wieczystych ukazuje się ułamki oparte na zmieniającym się stanie prawnym -ustalenie znaczenia ułamka wymaga badania stanu prawnego w oparciu o którego go obliczono ( metry fizyczne, metry przeliczeniowe).