Umowa typu otwartego, a wyłącznego

Porównanie pomiędzy umowami pośrednictwa typu otwartego i wyłącznego.

 1. zgodnie z art.550 KC wyłączność polega na umownym przyznaniu pośrednikowi uprawnienia do wyłącznego dokonywania dla zamawiającego czynności pośrednictwa, za które pośrednikowi należy się wynagrodzenie w momencie dojścia transakcji do skutku,
 2. umowa typu otwartego jest umową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez klauzuli wyłączności.

Umowa na wyłączność uważana jest za korzystniejszą formę umowy pośrednictwa
z uwagi na:

 • silniejsze umowne związanie stron,
 • możliwość stosowania szerokiej promocji oferty przy zabezpieczeniu kosztów
 • promocji ponoszonych przez pośrednika,
 • umożliwienie otwartej współpracy pomiędzy pośrednikami bez obawy utraty
  oferty,
 • możliwość wprowadzenia oferty do systemu wielokrotnego oferowania MLS
  (umowy bez wyłączności nie mogą być umieszczane w systemie),
 • wyłączenia konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych,
 • czynności starań i kosztów przez zamawiającego,
 • przyspiesza proces sprzedaży (powszechnie obowiązuje w USA Kanadzie
  Australii Holandii oraz bardzo często jest stosowana w Europie Zachodniej)